Rzeszów

ul. Zajęcza 14 C

Rzeszów

ul. Podwisłocze 6

Przeworsk

ul. Głęboka 4

Reklamacje

Szanowny Kliencie,

Dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany
w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Reklamację możesz złożyć na przykład:

  • pisemnie na adres:  AMAK-MEBLE s.c. ul. Zajęcza 14b 35-232 Rzeszów
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.online@amakmeble.pl

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, lub  sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,  oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem poinformujemy Państwa  wysyłając informację na adres e-mail podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Uszkodzenia w transporcie:

W celu sprawnego załatwienia reklamacji sugerujemy, żeby przesyłkę sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku, gdy stwierdzą Państwo uszkodzenie zawartości spowodowane niewłaściwym transportem, kurier spisze protokół szkodowy jest do tego zobowiązany- reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tylko w przypadku spisania protokołu szkody(jesli kurier nie chce spisać protokołu proszę nie odbierac przesyłek w przypadku uszkodzenia opakowania)
Prosimy zgłosić nam ten fakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.online@amakmeble.pl Jeśli stwierdzą Państwo uszkodzenie towaru  już po odjeździe kuriera, prosim skontaktować się z kurierem ma on obowiązek przyjechać i spisac protokół szkody

 

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.  

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.